Bereits seit den Kelten und Römern ist die Gegend in und um Lenningen und der Ortschaft Canach besiedelt.

Értékelés
Az én értékelésem:

Kapcsolat Lenningen

Commune de Lenningen
16, rue de l'Ecole, LU-5414 Canach

Telefon
+352 35 97 35 1
Honlap
http://www.lenningen.lu
E-Mail
secretariat@lenningen.lu

Kérdés és Prospektusrendelés